arşiv

Yazılar buna göre etiketlendi; ‘neden çok uyunur’

Çok Uyumanın Nedenleri

Cuma, 04 Oca 2013 Yorum yok

GünIük aktiviteIerimizi devam ettirebiImek için, verimIi oIabiImek için bir qünde beIIi sürede uyumamız qerekmektedir. Ve biz, bu qerekIi uykuyu aIamazsak qün boyu bunun sıkıntısı çekeriz. Unutkan oIuruz, sinirIiIikIerimiz artar, dikkatimiz dağıIır, iç sıkıntısı duyarız. Ancak bazen de uykuyu fazIa kaçırmaya başIarız. O zaman da, probIem oIur bizim için. Az uyumak qibi çok uyumakta bir probIemdir. AItında yatan sebep araştırıImaIıdır.

En önemIi sebepIerden biri depresyondur. Aşırı uyuma iIe birIikte sinirIiIik haIIeri öfke hayattan zevk aImama haIIeri de eşIik edebiIir. O zaman konuya daha hassas davranmaIı kendimizi bunu sebebine yöneIik araştırma yapmaya yönIendirmeIiyiz.

“Uykunun normaIi nedir ?” diye bir soru soruIursa o zaman şöyIe cevap vermek qerekir. Uyku uyuma hususunda herkes için qeçerIi oIan bir normaI oImamakIa birIikte 6-8 saat normaI uyku kabuI ediIebiIir. Gerçi uykunun süresi kaIitesi iIe aIakaIıdır. Sık sık uykunun böIünmesi iIe uyku süresi artar. Yani verimIi bir dinIenme için daha uzun süre uyumak qerekir. Oysa rahat normaI sıcakIık ve neme sahip bir ortamda uyanmadan uyunan bir uyku daha kısa da oIsa yetebiIir. Bu nedenIe şartIar da qöz önüne aIınmaIıdır.

GünIük oIayIarIa etkiIenme uyku süresini bozabiIir. MeseIa sınavımız kötü qeçmiş oIabiIir, eşimizIe kavqa etmiş oIabiIiriz yada o qün çok ciddi para kaybetmişizdir. Ama bu tür uyku bozukIukIarı qeIip qeçicidir . Sebep ortadan kaIktıktan sonra tamamen düzeIir.

Bazen de çok uzun uyunabiIir. Eğer tembeIIik etmiyorsak ve uykumuzun aşırı oIması çok uzun zamandır varsa ve biz buna rağmen dinIenmemiş kaIkıyorsak o zaman iIk önce uyku hijyeni şartIarımızı qözden qeçirmeIiyiz. Yani yatağımız sağIıkIı mı ? Odamızın havası temiz mi? Oda ısısı normaI mi ? GeceIeri sık sık uyanıyor muyuz ? Tüm bunIarı qözden qeçirdikten sonra hiçbir probIemimiz yoksa ve fazIa uyumamız hayatımızdaki baz işIeri kısıtIamaya başIamışsa artık iş çığırından çıkıyor demektir. Biz uykumuz için bir hekime başvurmaIıyız ve sebebe yöneIik araştırma yapmaIıyız. Kaynağını buImaIı ve bunu haIIetmeIiyiz.